Ce este Ecolabel

Funcționarea etichetei UE ecologice este stabilită printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului European. Gestionarea sa zilnică este efectuată de către Comisia Europeană, împreună cu organisme din statele membre și alte părți interesate.Eticheta ecologică a UE este o schemă voluntară, ceea ce înseamnă că producătorii, importatorii șicomercianții cu amănuntul pot alege să solicite eticheta pentru produsele lor.Ciclul de viață al unui produs începe cu extracția – mineritul sau cultivarea materiilor prime, cum ar fiacrilul sau calcarul(pentru vopsele) sau lemnul (pentru produsele din hârtie). Aceasta continuă cufabricarea și ambalarea, distribuția, utilizarea și, în final, etapa „sfârșitul vieții”, atunci când produsuleste aruncat sau reciclat.

La elaborarea criteriilor de etichetare ecologică ale UE pentru produse, accentul se pune pe etapele în care produsul are cel mai mare impact asupra mediului, ceea ce diferă de la produs la produs.
Privind vopselele, de exemplu, substanțele(metalele grele, plastificatorii) care intră în produse sunt unul dintre domeniile cheie prioritare.
În plus, criteriile specifice produselor garantează că orice produs care poartă eticheta UE ecologică este de bună calitate, cu performanțe ridicate.Criteriile sunt elaborate și revizuite într-un mod transparent de către un grup de experți și părți interesate.

lifecycle